KONTAKT

Kristína Vargová, šéfredaktor

Mgr. Barbora Jesenská, koordinátor: jesenska@gav.sk

PhDr. Jana Jaďuďová, koordinátor: jadudova@gav.sk

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy: riaditel@gav.sk

ADRESA ŠKOLY: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice